• Timp de completare 5 - 10 min
  • Chestionar de evaluare privind implementarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, 2024-2027, aprobată prin H.G. nr. 540/2024

Chestionar de evaluare privind implementarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, 2024-2027, aprobată prin H.G. nr. 540/2024

Răspunsurile colectate de la dumneavoastră vor fi confidențiale. Nicio altă persoană, în afară de cercetători, nu va intra în posesia răspunsurilor dumneavoastră nominale. Completarea acestui chestionar durează aproximativ 5-10 minute. Datele vor fi folosite doar în scop științific, iar rezultatele vor fi prezentate anonim.