• Timp de completare 5-10 min
  • Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023

Răspunsurile colectate de la dumneavoastră vor fi confidențiale. Nicio altă persoană, în afară de cercetători, nu va intra în posesia răspunsurilor dumneavoastră nominale. Completarea acestui chestionar durează aproximativ 5-10 minute. Datele vor fi folosite doar în scop științific, iar rezultatele vor fi prezentate anonim.