• Timp de completare 5 min
  • Chestionar adresat autorităților publice locale fără biblioteci publice active în 2021

Chestionar adresat autorităților publice locale fără biblioteci publice active în 2021

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, instituție publică de importanță națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii, colectează informații și desfășoară un studiu despre rețeaua de biblioteci publice din România, urmărind aspecte esențiale privitoare la rolul, funcționarea, dezvoltarea și activitatea acestor instituții.

Conform celor mai recente date de la Institutul Național de Statistică, biblioteca publică din localitatea Dvs. nu a funcționat în anul 2021. Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări (max. 5 minute):