• Timp de completare 5 min
  • Chestionar pentru ONG-urile din domeniul cultural despre efectele crizei Covid 19

Chestionar pentru ONG-urile din domeniul cultural despre efectele crizei Covid 19

Prezentul chestionar este realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală și vizează identificarea efectelor crizei provocate de pandemia Covid 19 la nivelul activității ONG-urilor din domeniul culturii, precum și a modului în care aceste efecte pot fi atenuate.

Răspunsurile dumneavoastră vor fi confidențiale, nicio altă persoană, în afară de cercetătorii INCFC, nu va intra în posesia răspunsurilor dumneavoastră. Completarea acestui chestionar durează aproximativ 5 minute.

Pentru orice fel de informații suplimentare privind studiul, ne puteți contacta la adresa cercetare@culturadata.ro


A. Introducere


B. Activitate planificată în anul 2020


Vă rugăm să ne precizați în ce măsură considerați că starea de urgență decretată în contextul crizei Covid 19 a afectat activitatea organizației dvs. referitor la următoarele aspecte:

  • 1 - Deloc;
  • 2 - În mică măsură;
  • 3 - Nici în mare măsură, nici în mică măsură;
  • 4 - În mare măsură;
  • 5 - Total;
  • 98 - Nu este cazul;
  • 99 - Nu știu / Nu răspund.


Vă rugăm să ne spuneți ce tip de măsuri considerați că vă sunt necesare:Organizația dvs. participă la eforturile de atenuare a COVID-19 a comunității dvs. în oricare dintre următoarele moduri?