• Timp de completare 10 min
 • Chestionar privind potențialul de inserție profesională a absolvenților

Chestionar privind potențialul de inserție profesională a absolvenților

Prezentul chestionar este realizat de echipa Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală și urmărește să identifice și să colecteze informații referitoare la traseul dumneavoastră profesional după finalizarea programului de studii universitare.

Răspunsurile dumneavoastră vor fi confidențiale, astfel că nicio altă persoană în afară de cercetători nu va intra în posesia răspunsurilor dumneavoastră. Completarea acestui chestionar durează aproximativ 10-15 minute.

Pentru orice fel de informații suplimentare privind studiul, ne puteți contacta la adresa cercetare@culturadata.ro sau la nr. de telefon 0725 579 069.

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală își asumă confidențialitatea datelor conform normelor și reglementărilor GDPR, iar prin completarea acestui chestionar vă dați acordul ca datele dvs. să fie folosite și stocate doar pe perioada proiectului.


A. Informații generale


B. Informații profesionale


C. Evaluarea traseului profesional


Vă rugăm să menționați primele 3 cele mai importante abilități profesionale specifice dobândite în cursul facultății (specializare ex: actorie, regie, operator imagine/ artist vizual, muzician etc.) care v-au ajutat în:

A. Accesarea altei/ altor profesii:

B. Exercitarea profesiei dobândite după finalizarea studiilor:


Ce abilități dobândite în timpul studiilor v-au ajutat la locul de muncă sau în alte proiecte și în ce măsură?

 • 1 - în mare măsură
 • 2 - nici în mare măsură, nici în mică măsură
 • 3 - în mică măsură
 • 4 - deloc
 • 1 - în mare măsură
 • 2 - nici în mare măsură, nici în mică măsură
 • 3 - în mică măsură
 • 4 - deloc
 • 1 - în mare măsură
 • 2 - nici în mare măsură, nici în mică măsură
 • 3 - în mică măsură
 • 4 - deloc
 • 1 - în mare măsură
 • 2 - nici în mare măsură, nici în mică măsură
 • 3 - în mică măsură
 • 4 - deloc

D. Evaluarea satisfacției față de programul de studii

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații privind programul de studii absolvit?

 • 1 - în mare măsură
 • 2 - nici în mare măsură, nici în mică măsură
 • 3 - în mică măsură
 • 99 - nu știu/ nu răspund
 • 1 - în mare măsură
 • 2 - nici în mare măsură, nici în mică măsură
 • 3 - în mică măsură
 • 99 - nu știu/ nu răspund


Vă rugăm să menționați care dintre abilitățile profesionale specifice/ dobândite în cursul facultății considerați că v-ar ajuta în accesarea altor profesii (menționați primele 3 cele mai importante în ordinea importanței):

Exemple de abilități specifice/ dobândite în funcție de specializarea urmată în domeniul dvs. de studiu:

Muzică:

 1. interpretarea muzicală - Instrumente
 2. interpretarea muzicală - Canto
 3. artele spectacolului muzical - Coregrafie și Regie de operă
 4. muzicologie
 5. dirijat
 6. compoziție
 7. muzică (pedagogie muzicală)

Teatru:

 1. artele spectacolului - Actorie și Regie
 2. operare imagine - Cinematografie

Arte și Design:

 1. design thinking – Arte și Design
 2. pedagogie plastică - Arte

Și altele (după caz)